הפצת יהדות

  • מטרה:
    • הפצת יהדות וקירוב לבבות בשכונת פלורנטין – המשך מפעלו של הרב אחיעד אטינגר.
    • הגדלת והפצת תורה ל-"בעלי בתים" ואנשים עובדים.
    • אנו תלמידיו רואים חשיבות גדולה בחיבור בצוותא של אנשים עובדים עם זמן קבוע של לימוד תורה.
  • המציאות כיום:
    • בלב שכונת פלורנטין הענפה קיים ציבור גדול שצמא להדרכה רוחנית וללימוד תורה, ואין מענה מספיק מצד אירגוני חזרה בתשובה ואירגוניים יהודיים אחרים. מורנו הרב אחיעד היה פועל מדי שבוע בשכונת פלורנטין בהפצת יהדות וקירוב לבבות. אנו נמשיך את הרצון של הרב.

מקיימים מדי שבוע שיעור תורה בבית הכנסת "היכל מנחם" בשכונה