מרכז החסד

הקמת גמ"ח לאבלים – 'מנוחה שלמה':
מענה מהיר ויעיל לבעיות טכניות ולוגיסטיות הקשורות לימי האבלות.
סיוע לנזקקים – מטרות:
תמיכה כלכלית במשפחות קשות יום בדרום תל אביב.
הדרכת משפחות מיציאה ממשברים כלכלים ו- "עמידה על הרגליים".